Regulamin sklepu OPONYPOŚLIZGOWE.PL

 

 • 1 Słownik pojęć
 1. Sprzedawca: P.H.U. P.Rybka-Globgum3 Piotr Rybka 44-280 Rydułtowy ul. Raciborska 304 NIP:6471709178
 2. Sklep – serwis internetowy należący do sprzedawcy P.H.U.P.Rybka-Globgum3 Piotr Rybka, dostępny pod domeną www.oponyposlizgowe.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu Cywilnego).
 5. Użytkownik – osoba używająca, korzystająca z towaru w szczególności opony poślizgowej.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony poślizgowe.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 • 3 Jakość Towarów
 1. Opony sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami regenerowanymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producenta i posiadają gwarancję. Gwarancja jest do pobrania na stronie producenta lub na stronie skepu internetowego.
 2. Za opony regenerowane uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P, ogumienie które zostało zużyte i ponownie w miejsce zużytego bieżnika nakładana  jest nowa warstwabieżnika , lub warstwa poślizgowa jak w przypadku opony poślizgowej. Pakowanie, przechowywanie i transport, opon poślizgowych odbywa się zawsze z uwzględnieniem bezpieczenstwa  tak aby nie doszło do uszkodzenia towaru.
 3. Ze względu na komfort i zadowolenie Kupujących, Sklep sprzedaje opony nie starsze niż 36 miesiący od daty produkcji.
 4. Informacja wskazana w § 3 ust. 3 Regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych opon poślizgowych.
 • 4 Składanie Zamówień
 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
 1. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego). 4. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej korespondencji dotyczącej realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Składając zamówienie Kupujący dobrowolnie akceptuje regulamin sklepu i zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji obsługi zakupionego produktu.
 • 5 Koszt dostawy
 1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Sprzedawca, chyba że umowa przed sprzedażą stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
 • 6 Warunki płatności
 1. Kupujący może dokonać opłaty za zlecenie przelewem na konto bankowe lub za pobraniem.
 2. Po wybraniu opcji płatności przelewem Kupujący zobowiązany jest wykonać przelew na konto Sprzedawcy do 72h od dnia złożenia zamówienia podając w tytule nr zamówienia wygenerowany automatycznie podczas złożenia zamówienia. Wysokość przelewu uzależniona jest od wielkości zamówienia, zgodnie z cenami zawartymi na stronie www.oponyposlizgowe.pl

Nr konta: 10 1050 1403 1000 0022 1545 9286 Nazwa banku: Ing.Bank Sląski

 1. Po wybraniu opcji płatności za pobraniem, Kupujący jest zobowiązany podać niezbędne dane do wysyłki przedmiotu oraz opłacić zamówienie w momencie odbioru paczki.
 • 7 Realizacja Zamówień
 1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.
 3. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni o czym Kupujący zostanie poinformowany. 
 4. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu lub zostanie włożony pod list przewozowy wraz z przesyłką.
 5. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu płatności Zamówienia na koncie bankowym Sprzedawcy.
 • 8 Reklamacja z tytułu rękojmi
 1. Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: reklamacja@globgum3.pl
 2. Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym: reklamacja@globgum3.pl
 • 9 Użytkowanie opony poślizgowej
 1. Zakup produktu jest równoznaczny z dobrowolną akceptacją regulaminu sklepu www.oponypoślizgowe.pl
 2. Kupujący Konsument, Użytkownik jest zobowiązany do używania opon poślizgowych nie przekraczając prędkości jazdy 30 km/h.
 3. Kupujący, Konsument, Użytkownik jest zobowiązany do używania opon poślizgowych na równych i utwardzonych nawierzchniach. Właściwą nawierzchnią określa się nawierzchnie asfaltową, betonową lub brukową – wolną od przeszkód, uskoków i wszelkiego rodzaju nierówności. 
 4. Kupujący zobowiązany jest do użytkowania opon poślizgowych z właściwym ciśnieniem od 2,8 do 3,2 atmosfer i ma obowiązek sprawdzenia ciśnienia w oponach przed każdą jazdą. Montaż należy przeprowadzić w wyspecjalizowanym serwisie z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, szczególnie podczas pompowania opony. Oponę należy pompować w specjalnych klatkach.
 5. Kupujący jest zobowiązany do użytkowania opony poślizgowej wyłącznie na zamkniętych obiektach wyłączonych z ruchu drogowego. Opony poślizgowe mogą być użytkowane tylko i wyłącznie  z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczęństwa. Opony poślizgowe nie mogą być używane na drogach publicznych.
 6. Żywotność warstwy poślizgowej nie jest gwarantowana ze względu na różną powierzchnię  na której mogą być użytkowane opony poślizgowe, a co za tym idzie różny może być czas użytkowania który jest uzależniony od rodzaju nawierzchni oraz warunków atmosferycznych panujących w trakcie użytkowania. Producent podaje jedynie szacunkowy czas użytkowania produktu.
 7. Kupujący jest odpowiedzialny za spowodowane szkody z tytułu użytkowania opon poślizgowych i  bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich użytkowania.
 8. Kupującemu zabrania się użytkowania opon poślizgowych w miejscach i sytuacjach gdzie może dojść do kontaktu z innymi uczestnikami ruchu w tym pojazdami, pieszymi, obserwatorami oraz przedmiotami.
 9. Kupujący może używać opony poślizgowej do osiągnięcia minimalnego wskaźnika oznaczonego na oponie. Po osiągnięciu granicznego wskaźnika dalsze użytkowanie jest zabronione, opona poślizgowa nie nadaje się do dalszego użytku, a kupujący użytkuje ją na własne ryzyko.
 10. Za powstałe szkody podczas użytkowania opon poślizgowych odpowiedzialny jest Kupujący, Konsument lub Użytkownik. 
 11. Kupujący, Konsument, Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z instrukcją obsługi i użytkowania produktu oraz używania   towaru zgodnie z w/w dokumentem.
 • 10 Instrukcja Obsługi i użytkowania opon poślizgowych
 1. Zastosowanie opon poślizgowych inaczej szkoleniowych
  a.Opony poślizgowe służą do przeprowadzania szkoleń kierowców ,którzy chcą poczuć jak może się zachowywać samochód w sytuacji gdy na drodze panują trudne warunki drogowe lub dojdzie do utraty przyczepności opon.
  b.Opony mogą także posłużyć jako opony do driftu ,dla samochodów o małej mocy.
 2. Umiejscowienie opon poślizgowych
  a.jeżeli wszystkie cztery opony wymienimy to uzyskujemy wtedy najbardziej realny efekt imitujący zachowanie się samochodu w czasie poślizgu.
  b. wymieniając tylko tylne opony uzyskujemy efekt podsterowności
  c. wymieniając przednie uzyskujemy efekt nadsterowności
 3. Zakładanie opon na felgi
  a.Opony poślizgowe należy założyć w wyspecjalizowanym zakładzie wulkanizacyjnym na felgi pasujące do danego modelu samochodu.Rozmiar opon i felg musi być dopasowany tak, aby wielkości obwodowe nie przekraczały maksymalnych ,ani minimalnych wartości dopuszczalnych dla danych modeli samochodów.
  b.Ciśnienie jakie powinno być w oponach jest uzależnione od rozmiaru opon oraz modelu samochodu,oraz od tego czy dane opony są zakładane na przód czy tył samochodu.Należy przy tym pamiętać ,aby nie przekraczało 3.2 atm.Najlepiej stosować ciśnienie o 0.7 atm większe od nominalnie stosowanego na danej osi samochodu.
  c.Pompowanie opon po założeniu na felgi należy przeprowadzić w specjalnych klatkach bezpieczeństwa do tego przeznaczonych,
  d.Opony z oznaczeniem Outside należy zawsze zakładać tymże napisem na zewnętrzną stronę felgi
 4. Kontrola Stanu Warstwy poślizgowej
  a. Na oponie po obu stronach jest biała obwódka ,która po całkowitym starciu sygnalizuje nam iż doszło do zużycia się warstwy poślizgowej i dalsze jej użytkowanie może grozić jej pęknięciem co może
  doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

  b .Po zniknięciu warstwy sygnalizującej, czyli białej obwódki Klient użytkuje oponę na własne ryzyko.
  c .Należy zwrócić uwagę na wewnętrzną jak i zewnętrzną stronę opony ,gdyż w zależności od rodzaju samochodu jak i stanu zawieszenia może dochodzić do nierównomiernego zużywania się warstwy poślizgowej i może dojść do sytuacji takiej że zewnętrzna strona jest jeszcze nie zużyta, ale od wewnątrz już tak.
  W takiej sytuacji należy także niezwłocznie zaprzestać użytkowania wyżej wymienionej opony.
  d .Drobne pęknięcia i odłamania są dopuszczalne i nie mają wpływu na wytrzymałość opony gdyż opona została zabezpieczona specjalną warstwą zbrojeniową wewnątrz warstwy poślizgowej ,która zabezpiecza warstwę poślizgową przed rozpadnięciem się w trakcie użytkowania.
 5. Przygotowanie do użytkowania.
  a. Przed przekręceniem kół należy sprawdzić ciśnienie w oponach,gdyż za niskie ciśnienie może doprowadzić do degradacji opony,
  b.Do miejsca użytkowania należy zawsze dojeżdżać na zwykłych oponach które są dopuszczone do ruchu drogowego.
 6. Postępowanie po zużyciu opon.
  Po zużyciu należy zdemontować opony z felg ,a następnie należy oddzielić pozostającą jeszcze warstwę plastiku od opony i osobno oddać do zutylizowania w przeznaczonych do tego punktach odbioru.
 • 11 Ochrona danych osobowych i prywatności 
 1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
 3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących na stronie Sklepu w zakładce "Regulamin".